met dank voor de Foto’s van Henk Mannes 

en Anita Soppe